Bảng Lỗi Mã SC Trên Các Dòng Máy Photocopy Ricoh Và Nguyên Nhân Bị Lỗi (P1)

Bảng Lỗi Mã SC Trên Các Dòng Máy Photocopy Ricoh Và Nguyên Nhân Bị Lỗi (P1)

Bảng Lỗi Mã SC Trên Các Dòng Máy Photocopy Ricoh Và Nguyên Nhân Bị Lỗi (P1)

Bảng Lỗi Mã SC Trên Các Dòng Máy Photocopy Ricoh Và Nguyên Nhân Bị Lỗi (P1)

Bảng Lỗi Mã SC Trên Các Dòng Máy Photocopy Ricoh Và Nguyên Nhân Bị Lỗi (P1)
Bảng Lỗi Mã SC Trên Các Dòng Máy Photocopy Ricoh Và Nguyên Nhân Bị Lỗi (P1)
Bảng Lỗi Mã SC Trên Các Dòng Máy Photocopy Ricoh Và Nguyên Nhân Bị Lỗi (P1)

Bảng Lỗi Mã SC Trên Các Dòng Máy Photocopy Ricoh Và Nguyên Nhân Bị Lỗi (P1)

 

Dưới đây là bảng mã lỗi SC máy rico, mã lỗi sc từ 101,120, 121, 141, 142, 143, 144-001, 144-002,

144-003, 144-004…372, 396. Mong có thể giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về các lỗi và nguyên nhân để dễ dàng sửa chữa.

 

Ngoài ra chúng tôi còn các dịch vụ như:

 

Mời các bạn xem chi tiết:

 

Miêu tả

Nguyên nhân

101

Lỗi đèn Exposure
-001: Shading tại AGC
-002: Shading tại quét
• Mức độ trắng tiêu chuẩn không được phát hiện đúng khi quét các tấm màu trắng

• Tiếp xúc với đèn bị lỗi • nối đèn bị lỗi • Tiếp xúc với chất ổn định đèn bị lỗi • tấm trắng chuẩn bẩn • Scanner gương hay máy quét ống kính ra khỏi vị trí hoặc bẩn • SBU khiếm khuyết

120

Sai số vị trí nhà máy quét 1
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện các “OFF” điều kiện trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép.

SIB hoặc động cơ ổ đĩa máy quét lỗi • động cơ Máy quét lỗi • Khai thác giữa SIB và động cơ dẫn động máy quét bị ngắt kết nối • Khai thác giữa SIB và ổ máy quét mã nguồn sức mạnh động cơ bị ngắt kết nối cảm biến • Scanner HP bị lỗi • Khai thác giữa SIB và HP cảm biến dây bị ngắt kết nối • Máy quét, thời gian vành đai, ròng rọc, và vận chuyển hàng bị lỗi

121

Sai số vị trí nhà máy quét 2
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện các “ON” điều kiện trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép.

• SIB hoặc động cơ máy quét bảng ổ đĩa bị lỗi • động cơ Máy quét lỗi • Khai thác giữa SIB và động cơ dẫn động máy quét bị ngắt kết nối • Khai thác giữa SIB và ổ máy quét mã nguồn sức mạnh động cơ bị ngắt kết nối cảm biến • Scanner HP bị lỗi • Khai thác giữa SIB và máy quét HP cảm biến dây bị ngắt kết nối • Scanner, thời gian đai, ròng rọc, và vận chuyển hàng bị lỗi

141

Lỗi phát hiện mức độ màu đen
Các mức độ màu đen không có thể được điều chỉnh trong các giá trị mục tiêu trong quá kẹp zero.

• Bị Lỗi SBU

142

Lỗi phát hiện mức trắng
Mức độ trắng không thể được điều chỉnh trong các mục tiêu trong thời gian kiểm soát được ô tô.

• Tiếp xúc với kính hoặc kính bẩn phần • Ban SBU lỗi • đèn Exposure lỗi • Ổn đèn bị lỗi

143

SBU tự động điều chỉnh lỗi
Một trong những điều sau đây xảy ra:
• Khi máy đã được cung cấp trên, tự động điều chỉnh các SBU thất bại.
• điều chỉnh mật độ trắng tự động không thành khi đọc đĩa trắng tiêu chuẩn.

• đèn Exposure lỗi • Ổn đèn bị lỗi • Đèn kết nối ổn định lỏng lẻo, đứt hay hư hỏng • tấm lắp trắng là không chính xác hoặc bị lỗi • gương Scanner hoặc ống kính máy quét ra khỏi vị trí hoặc bẩn • SBU, kết nối SCNB lỗi • BICU (Ri10) bị lỗi • Harness

144-001

SBU lỗi kết nối
Các kết nối SBU không thể được phát hiện tại công suất trên hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

• Bị Lỗi SBU • khai thác khiếm khuyết • Bị Lỗi cổng phát hiện trên BICU

144-002

SBU lỗi giao tiếp nối tiếp
ON sức mạnh của các SBU không được phát hiện.

• Bị Lỗi SIO, SBU hoặc SCNB • khai thác khiếm khuyết • cổng phát hiện khiếm khuyết trên BICU

144-003

Lỗi reset GASBU
Các giao tiếp nối tiếp không hoạt động.

• Bị Lỗi SBU • mạch phát hiện khiếm khuyết trên BICU • khai thác khiếm khuyết

144-004

Lỗi VERSION
Các giao tiếp nối tiếp không hoạt động.

• Bị Lỗi SBU • mạch phát hiện khiếm khuyết trên BICU • khai thác khiếm khuyết

145

Lỗi điều chỉnh Scanner
Trong việc điều chỉnh SBU, máy phát hiện rằng mức độ trắng đọc từ các tấm màu trắng hoặc giấy là ra khỏi phạm vi. (SP4015)

• Tiếp xúc với đèn bị lỗi • Bẩn tấm trắng • không đúng vị trí hoặc chiều rộng của tấm quét trắng (SP4015) • Ban BICU lỗi • Ban SBU khiếm khuyết

161

Lỗi IPU
Các lỗi kết quả tự chẩn đoán bằng các ASIC trên IPU được phát hiện.

• Bị Lỗi IPU • Kết nối bị lỗi giữa IPU và SBU

165

Copy Data Unit an lỗi
Hội đồng quản trị bảo mật dữ liệu bản sao không được phát hiện khi chức năng bảo mật dữ liệu bản sao được thiết lập “ON” với các thiết lập ban đầu.
Một lỗi kiểm tra thiết bị xảy ra khi các chức năng bảo mật dữ liệu bản sao được thiết lập để “ON” với các thiết lập ban đầu.

• cài đặt không chính xác của hội đồng quản trị bảo mật dữ liệu bản sao • bản sao bị lỗi board bảo mật dữ liệu

202

Polygon lỗi động cơ 1: ON thời gian chờ
Động cơ đa giác gương không đạt được tốc độ hoạt động nhắm mục tiêu trong vòng 10 giây. sau khi bật hoặc thay đổi tốc độ

 

203

Polygon motor lỗi 2: OFF thời gian chờ
Động cơ đa giác gương không rời khỏi trạng thái READY trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đa giác tắt.

 

204

Polygon motor lỗi 3: XSCRDY lỗi tín hiệu
Các tín hiệu SCRDY_N vẫn HIGH 200 ms trong khi đơn vị LD là bắn.

• Polygon động cơ / driver ban khai thác lỏng hoặc bị hỏng • Polygon động cơ tàu / driver lỗi quang học • Laser đơn vị bị lỗi • IPU khiếm khuyết

220

Laser phát hiện lỗi đồng bộ: vị trí bắt đầu LD0
Các tín hiệu phát hiện đồng bộ laser cho các vị trí bắt đầu của LDB không phải là đầu ra cho hai giây sau khi đơn vị LDB bật trong khi động cơ đa giác được quay bình thường

• Copy Data Security Unit thẻ không được cài đặt • Thẻ Copy Data Unit Security được cài đặt, nhưng nó không phải là loại chính xác cho máy.

221

Laser phát hiện lỗi đồng bộ: vị trí bắt đầu LD1
Các tín hiệu phát hiện đồng bộ laser cho các vị trí bắt đầu của LDB không phải là đầu ra cho hai giây sau khi đơn vị LDB bật trong khi động cơ đa giác được quay bình thường.

• Copy Data Security Unit thẻ không được cài đặt • Thẻ Copy Data Unit Security được cài đặt, nhưng nó không phải là loại chính xác cho máy.

230

FGATE ON lỗi
Các tín hiệu FGATE không khẳng định trong thời gian quy định. (Các BICU tạo ra các tín hiệu FGATE và gửi nó đến các đơn vị LD khi cảm biến đăng ký chuyển mạch trên.)

 

231

Lỗi FGATE OFF
Các tín hiệu FGATE không khẳng định trong thời gian quy định. (Các BICU tạo ra các tín hiệu FGATE và gửi nó đến các đơn vị LD khi cảm biến đăng ký chuyển mạch trên.)

• BICU lỗi • BICU, điều khiển tàu khai thác lỏng hoặc bị hỏng • Bộ điều khiển hội đồng quản trị khiếm khuyết.

240

LD errorThe IPU phát hiện một vấn đề tại đơn vị LD.

• Worn-out LD • Ngắt kết nối hoặc dây nịt vỡ của LD.

26

Thay đổi người chạy bộ cơ 1 lỗi
Phía hàng rào không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ thay đổi Jogger 1 chuyển mạch trên. Sự thất bại phát hiện 1 vấn đề một lỗi kẹt giấy, và các vấn đề thất bại thứ 2 mã SC này.

• Shift Jogger động cơ 1 bị ngắt kết nối, lỗi • Shift Jogger động cơ 1 quá tải do tắc nghẽn • Shift Jogger 1 HP cảm biến ngắt kết nối, lỗi

302

Charge thiên vị con lăn bị rò rỉ
Một con lăn phí tín hiệu sai lệch rò rỉ được phát hiện.

• Charge lăn bị hư hỏng • điện áp cao ban cung bị lỗi • PCDU khai thác lỗi hoặc bị ngắt kết nối

304

Charge thiên vị con lăn điều chỉnh bị rò rỉ
Sự điều chỉnh bias lăn phí được thực hiện hai lần ngay cả khi thiên vị con lăn phí tối đa (-2000V) được áp dụng cho các con lăn.

• Cảm biến ID lăn khiếm khuyết • lăn phí mòn • Charge hư hỏng

320

Phát triển thiên vị con lăn bị rò rỉ
PMW thuế tối đa (65%) được phát hiện trong 60 ms sau khi điện áp cao đã được cung cấp cho các đơn vị phát triển.

• Phát triển thiên vị rò rỉ • khai thác bị hỏng • Nguồn cung cấp điện áp cao khuyết tật, cung cấp điện áp • đơn vị cung cấp điện áp cao bị lỗi

324

Motor chèo phát triển máy errorThe phát hiện một lỗi tín hiệu khóa từ động cơ phát triển vũng nước trong 2 giây sau khi động cơ trống đã bật.

• Quá tải trên các động cơ phát triển vũng • Bị Lỗi động cơ phát triển vũng • khai thác khiếm khuyết • Bị Lỗi IOB

350

Cảm biến ID lỗi thử nghiệm mô hình
Một trong những bài đọc sau đây xảy ra 10 lần trong các cảm biến đầu ID khi các mô hình cảm biến ID đã được kiểm tra:
1) VSP> 2.5V
2) VSG <2.5V
3) VSP = 0V
4) VSG = 0V

• jắc cảm biến ID bị lỗi • Kết nối nối cảm biến ID kém • I / O board (IOB) bị lỗi • văn bản nghèo của mô hình cảm biến ID trên trống • điện áp cao ban cung bị lỗi

351

Cảm biến ID lỗi VSG thử nghiệm
Khi cảm biến ID đã được kiểm tra, điện áp đầu ra cảm biến ID là 5.0V trong khi giá trị LED hiện nay là 0.

• Cảm biến ID bị lỗi hoặc bẩn • ID jắc cảm biến bị lỗi • Kết nối cảm biến ID kém • I / O board (IOB) bị lỗi • Hệ thống quét lỗi • board cung cấp điện áp cao bị lỗi • Khiếm khuyết ở mô hình cảm biến ID vùng văn bản của trống

355

Sai số đo Grayscale
Khi kết quả kiểm soát màu xám là tối đa và nó không hoạt động chính xác và các trường hợp được phát hiện 15 lần.

• Cảm biến ID bị lỗi hoặc bẩn • Cuộc sống của cảm biến ID hoặc dây dẫn hình ảnh • Lá chắn kính bẩn

360

TD sensor (Vt) lỗi 1
Các điều kiện sau đây xảy ra ba mươi lần liên tiếp trong khi in. Vt là ít hơn 0.5V hoặc 4.8V hoặc nhiều hơn

• TD cảm biến ngắt kết nối • Khai thác giữa TD cảm biến và PCDU lỗi • Cảm biến TD khiếm khuyết.

372

TD lỗi điều chỉnh cảm biến
VTS là ít hơn 1.8V hoặc 4.8V hoặc nhiều hơn trong quá trình khởi TD cảm biến.

• con dấu nhiệt không được gỡ bỏ từ một gói phát triển • Cảm biến TD khai thác mới bị ngắt kết nối, lỏng hoặc bị lỗi • Cảm biến TD lỗi • Khai thác giữa TD cảm biến và ngăn kéo bị ngắt kết nối, lỗi

396

Drum lỗi động cơ
Máy phát hiện một lỗi tín hiệu khóa từ xe trống cho 2 giây sau khi động cơ trống bật.

• Quá tải trên các động cơ • Bị Lỗi motor trống • Bị Lỗi dây nịt • Bị Lỗi IOB

 

 

 

 

google-site-verification=zrxivdCwkYnXqw2D-elMiFQ985haGUO26QbTictnqps, google-site-verification=ydof0j1L_PMgZ0Ih_lyNrCCttkBKuGb5iytenD74ybQ google-site-verification: google37d77e8ccbab485d.html google-site-verification=RcRzw4zImY-4i9OSQAUYYm6eNvyecsfS07qtkAV6kIo facebook-domain-verification=jzibfbtd4haj2mo5aykmy5i7r7kj6o google-site-verification=gmVE6yhthPaF0mROHF3Yx3YTfoIne7AaHnG6h8CpcXw
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0938 987 459